Category Archives: Đạo và Đời

Những câu nói của sư Minh Tuệ bạn nhất định phải biết

Lê Anh Tú năm nay sư 43 tuổi quê gốc của sư ở Hà Tĩnh,...

Sám hối – chìa khóa mở cánh cửa thoát khổ

Sám hối là hành động biết lỗi nhận lỗi và quyết tâm sửa đổi để...

Sư cô Giác Lệ Hiếu và hành trình lan toả Phật Giáo

Sứ mệnh của Sư Cô trong việc phổ biến giáo lý Phật giáo một cách...

Nghệ thuật sống hạnh phúc theo triết lý Đạo Phật

Nghệ thuật sống hạnh phúc theo triết lý Đạo Phật khuyến khích người ta biết...

Định nghĩa và ý nghĩa của việc phóng sinh trong đạo Phật

Phóng sinh là hành động giải thoát và giúp đỡ các sinh linh, thể hiện...

Sự khác biệt giữa Đạo Phật và các tôn giáo khác

Đạo Phật tôn trọng sự tự giác và lý trí, trong khi các tôn giáo...

Hành trình tìm kiếm niềm an lạc theo Đạo Phật

Hành trình tìm kiếm niềm an lạc theo Đạo Phật là chuyến đi tri thức...

Những bài giảng sâu sắc về tâm linh từ Thầy Chân Quang

Thầy Chân Quang thường truyền đạt những bài giảng sâu sắc về tâm linh bằng...

Ý nghĩa của Luật Nhân Quả trong Đạo Phật

Luật Nhân Quả trong Đạo Phật là nguyên lý “gieo nhân nào gặp quả nấy”,...

7 nguyên tắc cơ bản của Luật Nhân Quả mà bạn cần biết

Những nguyên tắc cơ bản của Luật Nhân Quả gồm: gieo nhân nào gặt quả...